55 92 90 72

Dekkservice

Ved dekkservice kontrolleres dekkenes mønster og sjekkes for skader og lufttrykk.

Sjekk av ventiler og piggenes tilstand på piggdekkene samt rengjøring av dekk og felger.

Bolter kontrolleres og smøres ved behov.

Riktig lufttrykk kan redusere drivstofforbruket med inntil hele 20%.

La profesjonelle utføre jobben!